In onze Zuivelarij verwerken we melk van lokale landbouwers. Omdat we denken dat een zekere schaalgrootte nodig is willen we de hoevezuivelproducent zijn voor enkele Berlaarse boeren. We zetten sterk in op het verkorten van de keten en het betrekken van de landbouwer bij de vermarkting van zijn producten. We proberen daarbij zo ecologisch mogelijk te werken.

Elke onderneming ontvangt wel eens subsidies of tegemoetkoming. We zijn er dankbaar voor en willen er open over communiceren.

Dit zijn de subsidies die ons de voorbije jaren in de schoot vielen.

VLIF: Agrovoeding

Subsidie: 62.000 euro.

Investering: 230.000 euro

We ontvingen deze subsidie voor het opstarten en optimaliseren van onze ricotta productielijn. De ricotta halen we uit onze reststroom aan melkwei. Er komt op deze manier minder organisch materiaal in het milieu terecht. En het is nog lekker ook!

FIT: Starterspakket internationalisering

Subsidie: 7000 euro

Investering: +20.000 euro

We kregen deze subsidie om onze eerste stappen op de internationale markt te ondersteunen. Sinds 2021 is onze Berloumi verkrijgbaar bij AH Nederland en wordt hij gebruikt in de Franse biologische hamburgerketen Bioburger.

Oost-Vlaanderen: Circulaire ketenprojecten

Subsidie: 30.000 euro

Investering: +70.000 euro

Melkwei is een voor de consument onbekende maar nog waardevolle reststroom uit het kaasbereidingsproces. Samen met de Odisee Hogeschool werken we aan concrete toepassingen en zetten melkwei als product in de markt.

VLIF: Agrovoeding

Subsidie: 90.000 euro

Investering: 300.000 euro

Hiermee investeren we in machines en technieken om onze melkwei verkoopsklaar te maken onder verschillende vormen.