Berloumi voor iedereen.

Berloumi voor iedereen. Berloumi is sinds enkele weken in Colruyt, Okay en Spar te verkrijgen. Vanaf begin juni ook in alle Delhaizewinkels. Naar aanleiding daarvan, en meer bepaald van de verlaagde prijs die daarmee gepaard gaat, hebben we het gevoel dat we ons naar onze andere winkeliers moeten verantwoorden. We begrijpen hun bekommernissen (of moeten […]

Read More